Bảng tra thông số phớt chắn dầu SKF

Bảng tra thông số phớt chắn dầu cung cấp thông tin về quy cách phớt chắn dầu SKF. Các sản phẩm được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn ISO 6194 và DIN 3760 cho các ứng dụng công nghiệp.

>>> Phớt chắn dầu SKF là gì? Các loại phớt chắn dầu thông dụng?

Để tra cứu phớt chắn dầu phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn cần nắm rõ thông tin về kích thước và môi trường lắp đặt. Một số ứng dụng nhiệt độ cao yêu cầu phớt chặn dầu chất liệu chống nóng tốt.

Cách đọc thông số phớt chắn dầu SKF

Phớt chắn dầu trục SKF được nghiên cứu và phát triển với 200 thiết kế nhằm đáp ứng cho tất cả các ngành công nghiệp.

Bảng tra kích thước phớt chắn dầu

Nắm rõ thông tin quy cách phớt chắn dầu giúp bạn chọn đúng mã phớt phù hợp

Ký hiệu phớt chắn dầu SKF được mã hoá theo hệ mét. Trong đó thể hiện 3 kích thước chính là:

  • d - Đường kính trục
  • D - đường kính lỗ
  • b - Bề dày

Các ký hiệu tiếp vị ngữ lần lượt là thiết kế và ký hiệu vật liệu chế tạo phớt.

Ký hiệu phớt chắn dầu SKF

Các ký hiệu phớt chặn dầu SKF:

Ký hiệu

Ý nghĩa

HMS5

Phớt chắn dầu 1 môi có lò xo, nắp sắt bọc cao su 

HMSA10

Phớt chắn dầu 2 môi có lò xo, nắp sắt bọc cao su 

R, RG

Phớt chắn dầu chất liệu cao su NBR

H

Phớt chắn dầu SKF chất liệu cao su HNBR

D

Phớt chắn dầu SKF chất liệu cao su XNBR

P

Phớt chắn dầu SKF chất liệu cao su ACM

S

Phớt chắn dầu SKF chất liệu Silicone MVQ

V

Phớt chắn dầu chịu nhiệt SKF chất liệu cao su FKM

T

Phớt chắn dầu SKF chất liệu nhựa PTFE

Bảng tra thông số phớt chắn dầu SKF

100x120x10 HMSA10 RG
100x120x12 HMSA10 RG
100x125x12 HMSA10 RG
100x150x12 HMSA10 RG
10X20X6 HMS5 V
10x20x6 HMSA10 RG
10X20X6 HMSA10 V
10X20X7 HMS5 V
10x22x7 HMSA10 RG
110x140x12 HMSA10 RG
120x140x12 HMSA10 RG
120x150x12 HMSA10 RG
120x160x12 HMSA10 RG
120X180X12 HMSA10 V
120X180X12 HMSA10 V
12x22x7 HMSA10 RG
12x24x7 HMSA10 RG
12x28x7 HMSA10 RG
12x30x7 HMSA10 RG
12X32X7 HMS5 V
12x32x7 HMSA10 RG
12X32X7 HMSA10 V
12X37X7 HMS5 V
12X37X7 HMSA10 V
130X230X14 HMSA10 V
130X230X14 HMSA10 V
13X26X7 HMS5 V
13X26X7 HMSA10 V
14X24X7 HMS5 V
14x24x7 HMSA10 RG
14X24X7 HMSA10 V
14X25X5 HMS5 V
14X25X5 HMSA10 V
14X28X7 HMS5 V
14x28x7 HMSA10 RG
14X28X7 HMSA10 V
14X30X7 HMS5 V
14x30x7 HMSA10 RG
14X30X7 HMSA10 V
15X25X5 HMS5 V
15x25x5 HMSA10 RG
15x32x7 HMSA10 RG
16X28X7 HMS5 V
16x28x7 HMSA10 RG
16X28X7 HMSA10 V
16X30X7 HMS5 V
16x30x7 HMSA10 RG
16X30X7 HMSA10 V
16X32X7 HMS5 V
16X32X7 HMSA10 V
16X35X7 HMS5 V
16x35x7 HMSA10 RG
16X35X7 HMSA10 V
16X47X7 HMS5 V
16X47X7 HMSA10 V
17X28X7 HMS5 V
17X28X7 HMSA10 V
17X29X5 HMS5 V
17X29X5 HMSA10 V
17X30X7 HMS5 V
17X30X7 HMSA10 V
17X32X7 HMS5 V
17x32x7 HMSA10 RG
17X32X7 HMSA10 V
17X35X7 HMS5 V
17X35X7 HMSA10 V
17X37X7 HMS5 V
17X37X7 HMSA10 V
17X40X10 HMS5 V
17X40X10 HMSA10 V
17X40X7 HMS5 V
17x40x7 HMSA10 RG
17X40X7 HMSA10 V
17X47X10 HMS5 V
18x28x7 HMSA10 RG
18x30x7 HMSA10 RG
19x32x7 HMSA10 RG
20x38x7 HMSA10 RG
20x52x10 HMSA10 RG
20x52x7 HMSA10 RG
20X52X7 HMSA10 V
20X52X7 HMSA10 V
20X52X7 HMSA10 V
21X35X7 HMS5 V
21X35X7 HMSA10 V
21X40X7 HMS5 V
21X40X7 HMSA10 V
220X250X15 HMSA10 V
220X250X15 HMSA10 V
22X32X7 HMS5 V
22x32x7 HMSA10 RG
22X32X7 HMSA10 V
22X35X7 HMS5 V
22x35x7 HMSA10 RG
22X35X7 HMSA10 V
22X36X7 HMS5 V
22X36X7 HMSA10 V
22X38X8 HMS5 V
22x38x8 HMSA10 RG
22X38X8 HMSA10 V
22X40X10 HMS5 V
22x40x10 HMSA10 RG
22X40X10 HMSA10 V
22X40X7 HMS5 V
22x40x7 HMSA10 RG
22X40X7 HMSA10 V
22X42X10 HMS5 V
22X42X10 HMSA10 V
22X45X7 HMS5 V
22X45X7 HMSA10 V
22X47X7 HMS5 V
22x47x7 HMSA10 RG
22X47X7 HMSA10 V
22X62X10 HMS5 V
23x40x10 HMSA10 RG
24x35x7 HMSA10 RG
24x37x7 HMSA10 RG
24x40x7 HMSA10 RG
24x42x8 HMSA10 RG
24x47x7 HMSA10 RG
25x35x6 HMSA10 RG
25x37x7 HMSA10 RG
25x38x7 HMSA10 RG
25x40x10 HMSA10 RG
25x40x7 HMSA10 RG
25x40x8 HMSA10 RG
25x42x6 HMSA10 RG
25x42x7 HMSA10 RG
25x45x7 HMSA10 RG
25x45x8 HMSA10 RG
25X47X7 HMSA10 V
25X47X7 HMSA10 V
25x52x7 HMSA10 RG
25x62x10 HMSA10 RG
25x62x7 HMSA10 RG
26x37x7 HMSA10 RG
26x38x7 HMSA10 RG
26x42x7 HMSA10 RG
26x47x7 HMSA10 RG
28x38x7 HMSA10 RG
28x40x8 HMSA10 RG
28x42x7 HMSA10 RG
28x42x8 HMSA10 RG
28x45x8 HMSA10 RG
28x47x10 HMSA10 RG
28x47x7 HMSA10 RG
28x52x7 HMSA10 RG
30x42x8 HMSA10 RG
30x44x7 HMSA10 RG
30x45x8 HMSA10 RG
30x46x7 HMSA10 RG
30x47x10 HMSA10 RG
30x47x6 HMSA10 RG
30x47x7 HMSA10 RG
30x50x10 HMSA10 RG
30x50x7 HMSA10 RG
30x50x8 HMSA10 RG
30x52x10 HMSA10 RG
30x52x7 HMSA10 RG
30x55x10 HMSA10 RG
30x55x7 HMSA10 RG
30x62x7 HMSA10 RG
30x72x10 HMSA10 RG
32x42x7 HMSA10 RG
32x45x8 HMSA10 RG
32x47x7 HMSA10 RG
32x47x8 HMSA10 RG
32x48x8 HMSA10 RG
32x50x10 HMSA10 RG
32x50x8 HMSA10 RG
34x52x8 HMSA10 RG
35x47x6 HMSA10 RG
35x47x7 HMSA10 RG
35x50x7 HMSA10 RG
35x52x7 HMSA10 RG
35x52x8 HMSA10 RG
35x55x7 HMSA10 RG
35x62x7 HMSA10 RG
35x62x8 HMSA10 RG
35x72x12 HMSA10 RG
35x80x12 HMSA10 RG
36x50x7 HMSA10 RG
36x52x7 HMSA10 RG
38x50x7 HMSA10 RG
38x54x10 HMSA10 RG
38x55x10 HMSA10 RG
38x55x7 HMSA10 RG
38x58x10 HMSA10 RG
38x60x10 HMSA10 RG
38x62x10 HMSA10 RG
38x62x7 HMSA10 RG
38x62x8 HMSA10 RG
38x72x10 HMSA10 RG
40x52x6 HMSA10 RG
40x52x7 HMSA10 RG
40x52x8 HMSA10 RG
40x55x7 HMSA10 RG
40x58x10 HMSA10 RG
40x58x7 HMSA10 RG
40X62X10 HMSA10 V
40x62x6 HMSA10 RG
40X62X6 HMSA10 V
40X62X7 HMSA10 V
40x62x8 HMSA10 RG
40X62X8 HMSA10 V
40x65x10 HMSA10 RG
40X65X10 HMSA10 V
40x65x12 HMSA10 RG
40X65X12 HMSA10 V
40x68x10 HMSA10 RG
40X68X10 HMSA10 V
40x68x8 HMSA10 RG
40X68X8 HMSA10 V
40X70X8 HMSA10 V
40x72x10 HMSA10 RG
40X72X10 HMSA10 V
40x72x7 HMSA10 RG
40X72X7 HMSA10 V
40x80x10 HMSA10 RG
40X80X10 HMSA10 V
40x80x12 HMSA10 RG
40X80X12 HMSA10 V
40X80X7 HMSA10 V
40X80X8 HMSA10 V
40X90X10 HMSA10 V
40X90X12 HMSA10 V
41X56X7 HMSA10 V
42X53X7 HMSA10 V
42x55x7 HMSA10 RG
42X55X7 HMSA10 V
42x55x8 HMSA10 RG
42X55X8 HMSA10 V
42x56x7 HMSA10 RG
42X56X7 HMSA10 V
42X60X7 HMSA10 V
42X62X10 HMSA10 V
42X62X7 HMSA10 V
42X62X8 HMSA10 V
42x65x10 HMSA10 RG
42X65X10 HMSA10 V
42X65X12 HMSA10 V
42X66X10 HMSA10 V
42X67X10 HMSA10 V
42x72x10 HMSA10 RG
42x72x8 HMSA10 RG
44x62x10 HMSA10 RG
44x65x10 HMSA10 RG
45x55x7 HMSA10 RG
45x58x7 HMSA10 RG
45x60x10 HMSA10 RG
45x60x7 HMSA10 RG
45x60x8 HMSA10 RG
45x62x7 HMSA10 RG
45x62x8 HMSA10 RG
45x65x10 HMSA10 RG
45x72x10 HMSA10 RG
45x75x8 HMSA10 RG
47x65x10 HMSA10 RG
48x62x8 HMSA10 RG
48x65x10 HMSA10 RG
48x68x10 HMSA10 RG
48x70x10 HMSA10 RG
48x72x7 HMSA10 RG
50x65x8 HMSA10 RG
50x68x10 HMSA10 RG
50x68x7 HMSA10 RG
50x68x8 HMSA10 RG
50x72x12 HMSA10 RG
50x80x8 HMSA10 RG
50x85x10 HMSA10 RG
52X100X10 HMSA10 V
52X63X8 HMSA10 V
52X65X8 HMSA10 V
52x68x8 HMSA10 RG
52X68X8 HMSA10 V
52X72X10 HMSA10 V
52x72x8 HMSA10 RG
52X72X8 HMSA10 V
52X80X10 HMSA10 V
52x85x10 HMSA10 RG
52X85X10 HMSA10 V
55X100X10 HMSA10 V
55X100X12 HMSA10 V
55X100X12 HMSA10 V
55X100X8 HMSA10 V
55X68X8 HMSA10 V
55X70X10 HMSA10 V
55x70x8 HMSA10 RG
55X70X8 HMSA10 V
55x72x10 HMSA10 RG
55X72X10 HMSA10 V
55X72X8 HMSA10 V
55X75X10 HMSA10 V
55X75X8 HMSA10 V
55x78x10 HMSA10 RG
55X78X10 HMSA10 V
55X78X12 HMSA10 V
55x80x10 HMSA10 RG
55X80X10 HMSA10 V
55x80x8 HMSA10 RG
55X80X8 HMSA10 V
55X85X10 HMSA10 V
55X85X8 HMSA10 V
55X90X10 HMSA10 V
55X90X8 HMSA10 V
56X72X8 HMSA10 V
57X67X7 HMSA10 V
58X72X8 HMSA10 V
58x80x10 HMSA10 RG
58X80X10 HMSA10 V
58x80x12 HMSA10 RG
58x80x8 HMSA10 RG
60x110x8 HMSA10 RG
60x80x10 HMSA10 RG
60x80x8 HMSA10 RG
60x85x10 HMSA10 RG
60x85x8 HMSA10 RG
60x90x10 HMSA10 RG
60x90x8 HMSA10 RG
62x80x10 HMSA10 RG
62x90x10 HMSA10 RG
63x85x10 HMSA10 RG
63x90x10 HMSA10 RG
64x80x8 HMSA10 RG
65x88x12 HMSA10 RG
68x90x10 HMSA10 RG
6X16X5 HMS5 V
6X16X5 HMSA10 V
6X16X7 HMS5 V
6X16X7 HMSA10 V
6X22X7 HMS5 V
6X22X7 HMSA10 V
70x100x10 HMSA10 RG
70x90x12 HMSA10 RG
70x92x12 HMSA10 RG
70x95x10 HMSA10 RG
72X95X10 HMSA10 V
72X95X12 HMSA10 V
75x100x10 HMSA10 RG
75X100X10 HMSA10 V
75X100X12 HMSA10 V
75x105x10 HMSA10 RG
75X105X10 HMSA10 V
75X110X12 HMSA10 V
75X115X10 HMSA10 V
75X115X13 HMSA10 V
75X120X12 HMSA10 V
75X130X12 HMSA10 V
75x90x10 HMSA10 RG
75X90X10 HMSA10 V
75x95x10 HMSA10 RG
75X95X10 HMSA10 V
75X95X12 HMSA10 V
78x100x10 HMSA10 RG
78X100X10 HMSA10 V
7X22X7 HMS5 V
7X22X7 HMSA10 V
80X100X10 HMSA10 V
80X100X12 HMSA10 V
80X105X10 HMSA10 V
80X105X10 HMSA10 V
80X105X10 HMSA10 V
80X110X10 HMSA10 V
80X110X12 HMSA10 V
80X115X12 HMSA10 V
80X125X12 HMSA10 V
80X125X13 HMSA10 V
80X140X13 HMSA10 V
80X170X13 HMSA10 V
80X95X10 HMSA10 V
82X120X12 HMSA10 V
82X120X13 HMSA10 V
82X160X12 HMSA10 V
8X18X5 HMS5 V
8X18X5 HMSA10 V
8X18X7 HMS5 V
8X18X7 HMSA10 V
8X22X7 HMS5 V
8X22X7 HMSA10 V
8X24X7 HMS5 V
8X24X7 HMSA10 V
95X115X12 HMSA10 V
95X115X12 HMSA10 V
9X22X7 HMS5 V
9X22X7 HMSA10 V

Trên đây là bảng tra thông số phớt chắn dầu SKF. Để được tư vấn thêm về các loại phớt chắn dầu SKF cho ứng dụng cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp theo hotline:

Đại lý ủy quyền SKF chính hãng tại Việt Nam

Hotline: 0961 633 389​ - 096 1368 566

Những thắc mắc khách hàng thường hỏi đáp

★ Trả lời: Photcongnghiep.vn chuyên phân phối các sản phẩm phớt chặn dầu SKF chính hãng tại Việt Nam nên bạn hoàn toàn yên tâm về giá bán và chất lượng sản phẩm SKF chính hãng cũng như chế độ bảo hành.
★ Trả lời: Để phân biệt được sản phẩm SKF chính hãng và Fake (Nhái) đòi hỏi bạn phải có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu bạn không có kinh nghiệm hãy sử dụng phần mềm SKF Authenticate được cung cấp bởi SKF để giúp bạn phân biệt sản phẩm chính hãng (Click vào đây để xem hướng dẫn sử dụng).
★ Trả lời: Bạn hoàn toàn yên tâm về sản phẩm mà chúng tôi phân phối. Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái.
★ Trả lời: Chúng tôi áp dụng giao hàng toàn quốc 64 tỉnh thành nên bạn không phải lo lắng về vị trí địa lý.
★ Trả lời: Khi mua hàng từ website của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về hình thức thanh toán cực linh hoạt và tiện lợi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Đại lý uỷ quyền SKF
chính sách bán buôn
Giao hàng toàn quốc

Mỡ bò bôi trơn vòng bi bạc đạn