Kích thước phớt chặn dầu SKF thông dụng tại thị trường Việt Nam

Tầm quan trọng của phớt chặn dầu trong ứng dụng thực tế

Sự nhiễm bẩn làm 14% vòng bi hư hỏng sớm

Là một chi tiết có độ chính xác cao nên vòng bi sẽ không thể làm việc tốt khi nó và chất bôi trơn bị nhiễm bẩn. Vì vòng bi có phớt che được bôi mỡ sẵn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các loại vòng bi được sử dụng, nên ít nhất 14% các trường hợp vòng bi hư hỏng sớm là do bị nhiễm bẩn vì không được che che chắn hữu hiệu. Không những chỉ thiết kế, sản xuất vòng bi chất lượng cao, SKF còn có thể đưa ra được các giải pháp làm kín trong những môi trường làm việc khắc nghiệt nhất.

Tầm quan trọng của phớt chặn dầu trong ứng dụng thực tế

 

Kích thước phớt chặn dầu SKF thông dụng tại thị trường Việt Nam

HMSA10 RG: Phớt 2 môi có chất liệu Nitrile Rubber (NBR) có khả năng làm việc ở nhiệt độ tối đa 100 độ C.
HMSA 10 V : Phớt 2 môi có chất liệu Fluoro Rubber (FPM) có khả năng làm việc ở nhiệt độ +200 độ C.

Kích thước phớt chặn dầu SKF thông dụng tại thị trường Việt Nam

 • 10x20x6 HMSA10 RG

 • 10x22x7 HMSA10 RG

 • 12x22x7 HMSA10 RG

 • 12x24x7 HMSA10 RG

 • 12x28x7 HMSA10 RG

 • 12x30x7 HMSA10 RG

 • 12x32x7 HMSA10 RG

 • 14x24x7 HMSA10 RG

 • 14x28x7 HMSA10 RG

 • 14x30x7 HMSA10 RG

 • 15x25x5 HMSA10 RG

 • 15x32x7 HMSA10 RG

 • 16x28x7 HMSA10 RG

 • 16x30x7 HMSA10 RG

 • 16x35x7 HMSA10 RG

 • 17x32x7 HMSA10 RG

 • 17x40x7 HMSA10 RG

 • 18x28x7 HMSA10 RG

 • 18x30x7 HMSA10 RG

 • 19x32x7 HMSA10 RG

 • 20x38x7 HMSA10 RG

 • 20x52x10 HMSA10 RG

 • 20x52x7 HMSA10 RG

 • 22x32x7 HMSA10 RG

 • 22x35x7 HMSA10 RG

 • 22x38x8 HMSA10 RG

 • 22x40x10 HMSA10 RG

 • 22x40x7 HMSA10 RG

 • 22x47x7 HMSA10 RG

 • 23x40x10 HMSA10 RG

 • 24x35x7 HMSA10 RG

 • 24x37x7 HMSA10 RG

 • 24x40x7 HMSA10 RG

 • 24x42x8 HMSA10 RG

 • 24x47x7 HMSA10 RG

 • 25x35x6 HMSA10 RG

 • 25x37x7 HMSA10 RG

 • 25x38x7 HMSA10 RG

 • 25x40x10 HMSA10 RG

 • 25x40x7 HMSA10 RG

 • 25x40x8 HMSA10 RG

 • 25x42x6 HMSA10 RG

 • 25x42x7 HMSA10 RG

 • 25x45x7 HMSA10 RG

 • 25x45x8 HMSA10 RG

 • 25x52x7 HMSA10 RG

 • 25x62x10 HMSA10 RG

 • 25x62x7 HMSA10 RG

 • 26x37x7 HMSA10 RG

 • 26x38x7 HMSA10 RG

 • 26x42x7 HMSA10 RG

 • 26x47x7 HMSA10 RG

 • 28x38x7 HMSA10 RG

 • 28x40x8 HMSA10 RG

 • 28x42x7 HMSA10 RG

 • 28x42x8 HMSA10 RG

 • 28x45x8 HMSA10 RG

 • 28x47x10 HMSA10 RG

 • 28x47x7 HMSA10 RG

 • 28x52x7 HMSA10 RG

 • 30x42x8 HMSA10 RG

 • 30x44x7 HMSA10 RG

 • 30x45x8 HMSA10 RG

 • 30x46x7 HMSA10 RG

 • 30x47x10 HMSA10 RG

 • 30x47x6 HMSA10 RG

 • 30x47x7 HMSA10 RG

 • 30x50x10 HMSA10 RG

 • 30x50x7 HMSA10 RG

 • 30x50x8 HMSA10 RG

 • 30x52x10 HMSA10 RG

 • 30x52x7 HMSA10 RG

 • 30x55x10 HMSA10 RG

 • 30x55x7 HMSA10 RG

 • 30x62x7 HMSA10 RG

 • 30x72x10 HMSA10 RG

 • 32x42x7 HMSA10 RG

 • 32x45x8 HMSA10 RG

 • 32x47x7 HMSA10 RG

 • 32x47x8 HMSA10 RG

 • 32x48x8 HMSA10 RG

 • 32x50x10 HMSA10 RG

 • 32x50x8 HMSA10 RG

 • 34x52x8 HMSA10 RG

 • 35x47x6 HMSA10 RG

 • 35x47x7 HMSA10 RG

 • 35x50x7 HMSA10 RG

 • 35x52x7 HMSA10 RG

 • 35x52x8 HMSA10 RG

 • 35x55x7 HMSA10 RG

 • 35x62x7 HMSA10 RG

 • 35x62x8 HMSA10 RG

 • 35x72x12 HMSA10 RG

 • 35x80x12 HMSA10 RG

 • 36x50x7 HMSA10 RG

 • 36x52x7 HMSA10 RG

 • 38x50x7 HMSA10 RG

 • 38x54x10 HMSA10 RG

 • 38x55x10 HMSA10 RG

 • 38x55x7 HMSA10 RG

 • 38x58x10 HMSA10 RG

 • 38x60x10 HMSA10 RG

 • 38x62x10 HMSA10 RG

 • 38x62x7 HMSA10 RG

 • 38x62x8 HMSA10 RG

 • 38x72x10 HMSA10 RG

 • 40x52x6 HMSA10 RG

 • 40x52x7 HMSA10 RG

 • 40x52x8 HMSA10 RG

 • 40x55x7 HMSA10 RG

 • 40x58x10 HMSA10 RG

 • 40x58x7 HMSA10 RG

 • 40x62x6 HMSA10 RG

 • 40x62x8 HMSA10 RG

 • 40x65x10 HMSA10 RG

 • 40x65x12 HMSA10 RG

 • 40x68x10 HMSA10 RG

 • 40x68x8 HMSA10 RG

 • 40x72x10 HMSA10 RG

 • 40x72x7 HMSA10 RG

 • 40x80x10 HMSA10 RG

 • 40x80x12 HMSA10 RG

 • 42x55x7 HMSA10 RG

 • 42x55x8 HMSA10 RG

 • 42x56x7 HMSA10 RG

 • 42x65x10 HMSA10 RG

 • 42x72x10 HMSA10 RG

 • 42x72x8 HMSA10 RG

 • 44x62x10 HMSA10 RG

 • 44x65x10 HMSA10 RG

 • 45x55x7 HMSA10 RG

 • 45x58x7 HMSA10 RG

 • 45x60x10 HMSA10 RG

 • 45x60x7 HMSA10 RG

 • 45x60x8 HMSA10 RG

 • 45x62x7 HMSA10 RG

 • 45x62x8 HMSA10 RG

 • 45x65x10 HMSA10 RG

 • 45x72x10 HMSA10 RG

 • 45x75x8 HMSA10 RG

 • 47x65x10 HMSA10 RG

 • 48x62x8 HMSA10 RG

 • 48x65x10 HMSA10 RG

 • 48x68x10 HMSA10 RG

 • 48x70x10 HMSA10 RG

 • 48x72x7 HMSA10 RG

 • 50x65x8 HMSA10 RG

 • 50x68x10 HMSA10 RG

 • 50x68x7 HMSA10 RG

 • 50x68x8 HMSA10 RG

 • 50x72x12 HMSA10 RG

 • 50x80x8 HMSA10 RG

 • 50x85x10 HMSA10 RG

 • 52x68x8 HMSA10 RG

 • 52x72x8 HMSA10 RG

 • 52x85x10 HMSA10 RG

 • 55x70x8 HMSA10 RG

 • 55x72x10 HMSA10 RG

 • 55x78x10 HMSA10 RG

 • 55x80x10 HMSA10 RG

 • 55x80x8 HMSA10 RG

 • 58x80x10 HMSA10 RG

 • 58x80x12 HMSA10 RG

 • 58x80x8 HMSA10 RG

 • 60x110x8 HMSA10 RG

 • 60x80x10 HMSA10 RG

 • 60x80x8 HMSA10 RG

 • 60x85x10 HMSA10 RG

 • 60x85x8 HMSA10 RG

 • 60x90x10 HMSA10 RG

 • 60x90x8 HMSA10 RG

 • 62x80x10 HMSA10 RG

 • 62x90x10 HMSA10 RG

 • 63x85x10 HMSA10 RG

 • 63x90x10 HMSA10 RG

 • 64x80x8 HMSA10 RG

 • 65x88x12 HMSA10 RG

 • 68x90x10 HMSA10 RG

 • 70x100x10 HMSA10 RG

 • 70x90x12 HMSA10 RG

 • 70x92x12 HMSA10 RG

 • 70x95x10 HMSA10 RG

 • 75x100x10 HMSA10 RG

 • 75x105x10 HMSA10 RG

 • 75x90x10 HMSA10 RG

 • 75x95x10 HMSA10 RG

 • 78x100x10 HMSA10 RG

 • 100x120x10 HMSA10 RG

 • 100x120x12 HMSA10 RG

 • 100x125x12 HMSA10 RG

 • 100x150x12 HMSA10 RG

 • 110x140x12 HMSA10 RG

 • 120x140x12 HMSA10 RG

 • 120x150x12 HMSA10 RG

 • 120x160x12 HMSA10 RG

 

Video giới thiệu về Phớt chặn dầu SKF

 

Những thắc mắc khách hàng thường hỏi đáp

★ Trả lời: Photcongnghiep.vn chuyên phân phối các sản phẩm phớt chặn dầu SKF chính hãng tại Việt Nam nên bạn hoàn toàn yên tâm về giá bán và chất lượng sản phẩm SKF chính hãng cũng như chế độ bảo hành.
★ Trả lời: Để phân biệt được sản phẩm SKF chính hãng và Fake (Nhái) đòi hỏi bạn phải có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu bạn không có kinh nghiệm hãy sử dụng phần mềm SKF Authenticate được cung cấp bởi SKF để giúp bạn phân biệt sản phẩm chính hãng (Click vào đây để xem hướng dẫn sử dụng).
★ Trả lời: Bạn hoàn toàn yên tâm về sản phẩm mà chúng tôi phân phối. Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái.
★ Trả lời: Chúng tôi áp dụng giao hàng toàn quốc 64 tỉnh thành nên bạn không phải lo lắng về vị trí địa lý.
★ Trả lời: Khi mua hàng từ website của chúng tôi, bạn hoàn toàn yên tâm về hình thức thanh toán cực linh hoạt và tiện lợi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Đại lý uỷ quyền SKF
chính sách bán buôn
Giao hàng toàn quốc

Mỡ bò bôi trơn vòng bi bạc đạn